Akútna hnačka

Bez hnačky, bez preháňania > Akútna hnačka

Akútna hnačka je pomerne častý problém, ktorý sa prejavuje náhlym výskytom viacerých riedkych alebo vodnatých stolíc (najmenej 3-krát denne)1.

Hlavné riziko hnačky súvisí so značnými stratami vody, najmä u malých detí a starších pacientov.

Liečba hnačky je založená predovšetkým na rehydratácii. Teda dopĺňaním dostatočného množstva tekutín, prípadne u rizikových skupín podávaním rehydratačného roztoku.

Orálny rehydratačný roztok je bohatý na minerálne soli. Liečba hnačky môže byť doplnená užívaním vhodných liekov.

V tejto časti venovanej hnačke nájdete množstvo informácií a rád o tom, ako hnačka vzniká. Zistíte, ako je možné obmedziť jej výskyt a dozviete sa o dostupných možnostiach liečby. Táto špeciálna časť o hnačkách obsahuje aj konkrétne informácie týkajúce sa cestovateľskej hnačky a gastroenteritídy. Užite si príjemné čítanie.

La diarrhée aiguë

Akútna hnačka

Čo je hnačka? Kedy hovoríme o akútnej hnačke? Aké sú jej možné príčiny? Všetko, čo potrebujete vedieť o hnačke.

Smecta®/SmectaGo®

Diosmektit 3 g
Liek na liečbu príznakov náhlej hnačky u detí vo veku od 2 rokov a u dospelých v spojení s podávaním rehydratačného roztoku. Zdravotnícka pomôcka na liečbu akútnej hnačky u dospelých a detí starších ako 8 rokov v spojení s podávaním rehydratačného roztoku.

Smecta®/SmectaGo®Objavte Smecta®/SmectaGo®

Odkazy :
1 : « The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers. Geneva: World Health Organization; 2005. ». Disponible en ligne : https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593180/en/