FORLAX 4 g
FORLAX 4 g

FORLAX 4 g obsahuje liečivo makrogol 4000 a patrí do skupiny liekov nazývaných osmotické laxatíva (preháňadlá).
FORLAX 4 g sa používa na liečbu zápchy u detí vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov.

Odporúčaná dávka závisí od veku dieťaťa:

 • od 6 mesiacov do 1 roka: 1 vrecko denne,
 • od 1 roka do 4 rokov: 1 až 2 vrecká denne,
 • od 4 rokov do 8 rokov: 2 až 4 vrecká denne.

FORLAX 4 g sa používa na liečbu zápchy u detí vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov.

FORLAX 4 g sa používa na liečbu zápchy u detí vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov. Liečba zápchy akýmkoľvek liekom má byť len doplnkom ku zdravému životnému štýlu a strave.

Ako účinkuje Forlax 4 g ?

FORLAX 4 g obsahuje liečivo makrogol 4000 a patrí do skupiny liekov nazývaných osmotické laxatíva (preháňadlá). Účinkuje tak, že dodáva vodu do stolice, čo pomáha prekonávať problémy spôsobené veľmi pomalými pohybmi čriev. FORLAX 4 g sa nevstrebáva do krvného obehu ani nerozkladá v tele.

FORLAX 4 g sa používa na liečbu zápchy u detí vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov.

Tento liek je prášok, ktorý sa rozpustí v pohári vody a vypije. Zvyčajne trvá 24 až 48 hodín, kým začne účinkovať.

Ako účinkuje Forlax 4g

Spôsob podávania Forlax 4 g?

Forlax 4g

Tento liek je prášok, ktorý sa rozpustí v pohári vody a vypije.

 10 vreciek s pomarančovo-grapefruitovou vôňou a príchuťou.

Forlax 4 g je prášok, ktorý sa rozpustí v pohári vody a vypije.

Forlax 4g g je prášok s pomarančovo-grapefruitovou vôňou a príchuťou.

Ako užívať Forlax 4 g ?

Rozpustite obsah vrecka v pohári s vodou (najmenej 50 ml) tesne pred užitím a roztok dajte vypiť dieťaťu.

Ak je potrebné len jedno vrecko, podajte tento liek svojmu dieťaťu ráno. Ak je potrebné viac ako 1 vrecko, podajte liek vášmu dieťaťu ráno a večer.

U detí starších ako 1 rok sa denná dávka môže upraviť na základe dosiahnutého účinku
Dĺžka liečby liekom FORLAX 4 g u detí nemá presiahnuť 3 mesiace.

Dávkovanie

 Dávkovanie Forlax 4 g

Odporúčaná dávka závisí od veku dieťaťa:

 • od 6 mesiacov do 1 roka: 1 vrecko denne,
 • od 1 roka do 4 rokov: 1 až 2 vrecká denne,
 • od 4 rokov do 8 rokov: 2 až 4 vrecká denne.

Rozpustite obsah vrecka v pohári s vodou (najmenej 50 ml) tesne pred užitím a roztok dajte vypiť dieťaťu. Ak je potrebné len jedno vrecko, podajte tento liek svojmu dieťaťu ráno. Ak je potrebné viac ako 1 vrecko, podajte liek vášmu dieťaťu ráno a večer.

Upozornenia a opatrenia

Forlax recommandations
 • Forlax 4 g neobsahuje cukor.
 • Forlax 4 g je vhodný pre deti trpiace cukrovkou alebo na diéte bez galaktózy.
 • Forlax 4 g nie je vhodný pre deti alergické na makrogol (polyetylénglykol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Forlax 4 g obsahuje zanedbateľné množstvo (0,66 mg) sorbitolu, ktoré sa v organizme premieňa na fruktózu.

Forlax 4 g obsahuje oxid siričitý, pričom môže zriedkavo dôjsť k závažnej reakcii z precitlivenosti a ťažkostiam s dýchaním.

Forlax 4 g obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) vo vrecku, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Nepodávajte Forlax 4 g svojmu dieťaťu 

 • ak sa u vášho dieťa vyskytuje ochorenie ako napr. závažné ochorenie čriev
 • zápalové ochorenie čriev (ako napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, nezvyčajné roztiahnutie čreva),
 • prederavenie čreva alebo riziko prederavenia čreva,
 • nepriechodnosť čriev alebo podozrenie na upchatie čreva,
 • bolesti brucha nejasnej príčiny.

Nepodávajte tento liek, ak sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vaše dieťa. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako podáte tento liek.

Existuje možnosť, že počas užívania lieku FORLAX 4 g môže dôjsť k dočasnému zníženiu vstrebávania iných liekov, najmä liekov s úzkym liečebným indexom pomeru účinnosti a toxicity alebo s krátkym časom, za ktorý sa vylúči polovica z celkového množstva lieku prítomného v organizme, ako napr. digoxín, lieky na liečbu epilepsie, kumaríny a lieky na potlačenie imunitnej reakcie, čo má za následok zníženú účinnosť týchto liekov.

Viac informácii nájdete v Písomnej informácii pre používateľa (PDF, 382 Ko)