Hnačka: kedy navštíviť lekára?
Bez hnačky, bez preháňania > Akútna hnačka > Hnačka: kedy navštíviť lekára?

Hnačka: kedy navštíviť lekára?

Ak odpoviete ÁNO aspoň na jednu z týchto 12 otázok, nemali by ste hnačku liečiť sami, ale rýchlo vyhľadajte lekársku pomoc.1

 • Máte viac ako 75 rokov (alebo viac ako 65 rokov, ak trpíte chronickým ochorením)?
 • Máte menej ako 15 rokov?
 • Je vaša hnačka sprevádzaná vysokou horúčkou alebo opakovaným zvracaním?
 • Obsahuje vaša stolica hlien alebo krv?
 • Podnikli ste nedávno výlet do tropickej krajiny?
 • Je vaša hnačka sprevádzaná náhlym úbytkom hmotnosti (strata viac ako 2 kg)?
 • Užívate v súčasnosti antibiotiká?
 • Trpíte ochorením srdcových chlopní?
 • Podstupujete liečbu, ktorá znižuje obranyschopnosť organizmu (imunosupresívna liečba, chemoterapia atď.)?
 • Pretrvávajú vaše príznaky aj po dvoch dňoch liečby proti hnačke?
 • Pociťujete neobvyklý smäd alebo máte suchý jazyk?
 • Objavuje sa u vás hnačka často alebo ste si všlimli striedanie hnačky a zápchy?

Odkazy
1. AFSSAPS. Bien vous soigner avec des médicaments disponibles sans ordonnance. Diarrhée passagère de l’adulte. Juin 2009.