Pravidlá používania súborov cookies

Cieľom týchto Pravidiel používania súborov cookies je špecifikovať typy súborov cookies, ktoré sú používané na tejto webovej stránke hnacka-zapcha.sk (ďalej len „Webová stránka“), spôsob, akým sú používané a spôsob, akým môžete kontrolovať používanie súborov cookies.

Prevádzkovateľom tejto Webovej stránky je spoločnosťou Ipsen Consumer Healthcare SAS so sídlom 65 Quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne-Billancourt, Francúzska republika, zapísanou v Obchodnom registri Nanterre, číslo zápisu 479 322 356 (ďalej len „Ipsen CHC“, „spoločnosť Ipsen CHC“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čo sú cookies ?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú odosielané do Vášho zariadenia pri Vašej návšteve webovej stánky. Ukladajú sa v pevnom disku (hard disku) Vášho zariadenia.

Niektoré súbory cookies sa považujú za striktne nutné; tieto súbory cookies sa používajú na podporu základných funkcií na webovej stránke, napríklad na pomoc používateľom efektívne sa pohybovať v rámci webových stránok a na zabezpečenie bezpečného a efektívneho fungovania stránok.

Iné súbory cookies sa používajú na správu výkonu a sledovanie používania stránok. Spoločnosť Ipsen CHC používa tieto súbory cookies na svojich stránkach za účelom porozumieť tomu, akým spôsobom sú jej stránky používané, a to za účelom ich neustáleho zlepšovania a rozvíjania.

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, budeme vo Vašom zariadení ukladať súbory cookies, ktoré sú striktne nutné. V prípade použitia iných súborov cookies, ktoré nie sú striktne nutné, Vás požiadame o udelenie Vášho súhlasu.

Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies Vás vo všeobecnosti priamo neidentifikujú. Niektoré súbory cookies však môžu obsahovať údaje, ktoré môžu konkrétnu osobu identifikovať nepriamo, napríklad IP adresu, dátum a čas návštevy Webovej stránky, operačný systém, prehliadač a spôsob, akým sa používateľ dostal na Webovú stránku (pre ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, o právach dotknutých osôb a ako nás kontaktovať, prosíme, navštívte Pravidlá ochrany súkromia na webovej platforme).

Čo sa stane, ak budete zdieľať na platformách sociálnych médií ?

Ak ‚zdieľate‘ obsah spoločnosti Ipsen CHC na sociálnych sieťach, ako sú napríklad Facebook a Twitter, môžu Vám byť z týchto webových stránok zasielané súbory cookies. Nad nastavením týchto súborov cookies nemáme kontrolu, preto prosíme, pre ďalšie informácie o tom, ako ich spravovať, navštívte príslušné webové stránky tretích strán.

Dátum poslednej revízie textu:  01/2024